Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang website na ito, www.vitalpax.com (ang "Site"), ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng Vitalpax, Inc. at ginagawang available sa iyo nang walang bayad. Ang mga terminong "ikaw", "iyo", at "iyo" ay tumutukoy sa sinumang nag-a-access, tumitingin, nagba-browse, bumibisita, o gumagamit ng Site. Ang mga terminong "Vitalpax", "kami", "kami", at "aming" ay tumutukoy sa Vitalpax, Inc. Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang katangian ng relasyong ito anumang oras at baguhin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa pana-panahon bilang nakikita natin na angkop. Dahil dito, dapat mong suriin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito pana-panahon. Hindi malalapat ang mga pagbabago sa anumang mga order na tinanggap na namin maliban kung kinakailangan ng batas. Kung lalabag ka sa alinman sa mga tuntunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, kakanselahin ang iyong pag-access at maaari kang permanenteng pagbawalan sa pag-access, pagtingin, pag-browse, at paggamit sa Site. Sa pamamagitan ng pag-access, pagtingin, pag-browse, o paggamit sa Site pagkatapos naming mag-post ng mga pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay bumubuo ng iyong pagtanggap at pagsang-ayon sa mga pagbabagong iyon, kung talagang sinuri mo ang mga ito o hindi.

Ang pagpasok sa Site ay bubuo ng iyong pagtanggap sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga tuntuning ito, mangyaring huwag pumasok sa Site.

Pagkapribado

Pakisuri ang aming Patakaran sa Privacy, na namamahala din sa iyong pagbisita sa Site. Sa lawak na mayroong salungatan sa pagitan ng mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy at Seguridad at sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mamamahala.

Copyright

Kinikilala mo na ang Site ay naglalaman ng impormasyon, data, software, litrato, graph, video, typeface, graphics, musika, tunog, at iba pang materyal (sama-samang "Nilalaman") na pinoprotektahan ng mga copyright, trademark, trade secret, karapatan sa mga database, at/o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari, at ang mga karapatang ito ay wasto at protektado sa lahat ng anyo, media, at mga teknolohiyang umiiral ngayon o pagkatapos nito ay binuo. Ang lahat ng Nilalaman ay naka-copyright bilang isang kolektibong gawa sa ilalim ng mga batas sa copyright ng US, at nagmamay-ari kami ng copyright at/o database mismo sa pagpili, koordinasyon, pagsasaayos, pagtatanghal, at pagpapahusay ng naturang Nilalaman. Hindi mo maaaring baguhin, tanggalin, tanggalin, dagdagan, idagdag, i-publish, ipadala, lumahok sa paglilipat o pagbebenta ng, lumikha ng mga gawang hinango mula sa o mga adaptasyon ng, o sa anumang paraan na pagsasamantalahan ang alinman sa Nilalaman, sa kabuuan o bahagi. Kung walang mga partikular na paghihigpit na ipinapakita, maaari kang gumawa ng mga kopya ng mga piling bahagi ng Nilalaman, sa kondisyon na ang mga kopya ay ginawa lamang para sa iyong personal na paggamit at na nagpapanatili ka ng anumang mga abiso na nakapaloob sa Nilalaman, tulad ng lahat ng mga abiso sa copyright, mga alamat ng trademark, o iba pang mga paunawa sa pagmamay-ari na karapatan. Maliban sa ibinigay sa naunang pangungusap o ayon sa pinahihintulutan ng pribilehiyo ng patas na paggamit sa ilalim ng mga batas sa copyright ng US (tingnan, hal., 17 USC Seksyon 107), ang iyong mga legal na karapatan kaugnay ng "patas na pakikitungo" sa ilalim ng batas sa copyright ng Europa, o ang iyong mga legal na karapatan sa ilalim ng anumang iba pang katulad na batas sa copyright, hindi ka maaaring mag-upload, mag-post, magparami, o magpamahagi sa anumang paraan ng Nilalaman na protektado ng copyright, o iba pang pagmamay-ari na karapatan, nang hindi kumukuha ng pahintulot ng may-ari ng copyright o iba pang propriety right.

Walang anumang nilalaman sa Site ang dapat ipakahulugan bilang pagbibigay, sa pamamagitan ng implikasyon, estoppel, o kung hindi man, ng anumang lisensya o karapatang gamitin ang Site o anumang impormasyong ipinapakita sa Site, sa pamamagitan ng paggamit ng framing, deep linking o kung hindi man, maliban sa: (a ) na tahasang pinahihintulutan ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito; o (b) kasama ang aming paunang nakasulat na pahintulot o ang paunang nakasulat na pahintulot mula sa naturang ikatlong partido na maaaring nagmamay-ari ng trademark o copyright ng impormasyong ipinapakita sa Site.

Paglabag sa Intelektwal na Ari-arian

Maaari tayong umasa sa isang network ng mga independiyenteng affiliate, subsidiary, ahente, third-party na provider ng produkto, third-party na Content provider, vendor, supplier, designer, contractor, distributor, merchant, sponsors, licensors at mga katulad nito (sama-sama, "Mga Associate" ) na nagsu-supply ng ilan sa mga kalakal na ina-advertise sa Site at, sa ilang mga kaso, direktang ipapadala ang mga ito sa aming mga customer. Alinsunod sa Digital Millennium Copyright Act, hindi kami mananagot para sa anumang paglabag sa mga copyright, trademark, trade dress o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari o intelektwal na ari-arian na nagmumula sa Nilalaman na nai-post o ipinadala sa pamamagitan ng Site, o mga item na na-advertise sa Site, sa pamamagitan ng ang aming mga Associates. Kung naniniwala ka na ang iyong mga karapatan sa ilalim ng mga batas sa intelektwal na ari-arian ay nilalabag ng anumang Nilalaman na nai-post o ipinadala sa pamamagitan ng Site, o mga item na ina-advertise sa Site, mangyaring makipag-ugnay sa amin kaagad upang maimbestigahan namin ang sitwasyon at, kung naaangkop, harangan o alisin ang nakakasakit na Nilalaman at/o mga ad. Patakaran namin na huwag paganahin ang pag-access sa mga lumalabag na materyales, at wakasan ang pag-access ng mga umuulit na lumalabag sa Site. Upang maimbestigahan namin ang iyong paghahabol ng paglabag, dapat mong ibigay sa amin ang sumusunod na impormasyon:

• Isang elektroniko o pisikal na pirma ng taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright o iba pang interes sa intelektwal na ari-arian;
• Isang paglalarawan ng naka-copyright na gawa o iba pang intelektwal na ari-arian na pinaniniwalaan mong nilabag;
• Isang paglalarawan kung saan matatagpuan o natukoy sa Site ang materyal na sinasabi mong lumalabag;
• Ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, at e-mail address;
• Isang pahayag mo na mayroon kang magandang loob na paniniwala na ang pinagtatalunang paggamit ay hindi pinahihintulutan ng copyright o may-ari ng intelektwal na ari-arian, ahente nito, o ng batas; at
• Isang pahayag mo, na ginawa sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ang impormasyong isinumite sa amin ay tumpak at ikaw ang may-ari ng copyright o intelektwal na ari-arian o awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright o intelektwal na ari-arian.

Ang impormasyon sa itaas ay dapat ibigay sa amin sa pamamagitan ng sulat sa Vitalpax, Inc., 98 South State Street, La Verkin, UT 84745.

Mga trademark

Ang Vitalpax at iba pang mga marka na maaaring italaga o hindi sa Site ng isang ®, ™, ℠ o iba pang katulad na pagtatalaga, ay nakarehistro, nakabinbin o hindi rehistradong mga trademark o mga marka ng serbisyo ng Vitalpax, Inc. sa United States at iba pang mga bansa. Ang aming mga graphics, logo, page header, button icon, script, at pangalan ng serbisyo ay mga trademark o trade dress ng Vitalpax, Inc. Ang aming mga trademark at trade dress ay hindi maaaring gamitin kaugnay ng anumang produkto o serbisyo na hindi Vitalpax, sa anumang paraan na malamang na magdulot ng kalituhan sa mga customer, o sa anumang paraan na humahamak o sumisira sa Vitalpax. Ang lahat ng iba pang mga trademark na hindi namin pagmamay-ari na maaaring lumabas sa Site ay pag-aari ng kani-kanilang mga may-ari, na maaaring o hindi maaaring kaakibat, konektado sa, o inisponsor ng Vitalpax.

Access sa Site

Hindi mo maaaring i-download (maliban sa page caching) o baguhin ang Site o anumang bahagi nito nang wala ang aming malinaw, paunang nakasulat na pahintulot. Kabilang dito ang: isang pagbabawal sa anumang muling pagbebenta o komersyal na paggamit ng Site o sa Nilalaman nito; anumang koleksyon at paggamit ng anumang listahan ng produkto, paglalarawan, o presyo; anumang derivative na paggamit o paggawa ng mga adaptasyon ng Site o Nilalaman nito; anumang pag-download o pagkopya ng impormasyon ng account para sa kapakinabangan ng isa pang merchant; at anumang paggamit ng data mining, screen-scraping, robot, o katulad na mga tool sa pangangalap at pagkuha ng data. Ang Site o anumang bahagi ng Site ay hindi maaaring kopyahin, kopyahin, kopyahin, ibenta, muling ibenta, bisitahin, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin nang wala ang aming malinaw, paunang nakasulat na pahintulot. Hindi ka maaaring mag-frame o gumamit ng mga diskarte sa pag-frame upang ilakip ang anumang trademark, logo, o iba pang pagmamay-ari na impormasyon (kabilang ang mga larawan, teksto, layout ng page, o form) ng Vitalpax nang wala ang aming malinaw, paunang nakasulat na pahintulot. Hindi ka maaaring gumamit ng anumang meta tag o anumang iba pang "nakatagong teksto" na gumagamit ng aming pangalan o mga trademark nang wala ang aming malinaw, paunang nakasulat na pahintulot.

Mga Limitasyon

Sa anumang kaganapan ay mananagot ang Vitalpax, Inc. o ang mga supplier nito para sa anumang mga pinsala (kabilang ang, nang walang limitasyon, mga pinsala para sa pagkawala ng data o kita, o dahil sa pagkagambala sa negosyo) na nagmumula sa paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang mga materyales sa Site , kahit na ang Vitalpax o isang awtorisadong kinatawan ng Vitalpax ay naabisuhan nang pasalita o nakasulat tungkol sa posibilidad ng naturang pinsala. Dahil hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang mga limitasyon sa ipinahiwatig na mga warranty, o mga limitasyon ng pananagutan para sa mga kinahinatnan o incidental na pinsala, maaaring hindi nalalapat sa iyo ang mga limitasyong ito.

Katumpakan ng Mga Materyales

Ang mga materyal na lumalabas sa Site ay maaaring magsama ng teknikal, typographical, o photographic na mga error. Hindi ginagarantiya ng Vitalpax, Inc. na ang alinman sa mga materyales sa website nito ay tumpak, kumpleto o napapanahon. Maaaring gumawa ang Vitalpax ng mga pagbabago sa mga materyal na nilalaman sa website nito anumang oras nang walang abiso. Gayunpaman ang Vitalpax ay hindi gumagawa ng anumang pangako na i-update ang mga materyales.

Mga link

Hindi nasuri ng Vitalpax ang lahat ng mga site na naka-link sa website nito at hindi responsable para sa mga nilalaman ng anumang naturang naka-link na site. Ang pagsasama ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso ng Vitalpax ng site. Ang paggamit ng anumang naka-link na website ay nasa sariling peligro ng gumagamit.

Online na Pag-uugali

Sumasang-ayon kang gamitin ang Site para lamang sa mga layuning ayon sa batas. Ikaw ay ipinagbabawal na mag-post o magpadala sa pamamagitan ng Site ng anumang labag sa batas, nakakapinsala, nagbabanta, mapang-abuso, nanliligalig, mapanirang-puri, bulgar, malaswa, tahasang sekswal, bastos, mapoot, lahi, etniko, o kung hindi man ay hindi kanais-nais na materyal ng anumang uri, kabilang ngunit hindi limitado sa anumang materyal na o naghihikayat ng mapanlinlang na aktibidad o naghihikayat sa pag-uugali na bubuo ng isang kriminal na pagkakasala, magbubunga ng pananagutang sibil, o kung hindi man ay lumalabag sa anumang naaangkop na lokal, estado, pederal, o internasyonal na batas. Kung kami ay naabisuhan o pinaghihinalaan na di-umano'y lumalabag, mapanirang-puri, nakakapinsala, ilegal, o nakakasakit na Nilalaman na ibinigay mo (hal., sa pamamagitan ng online chat o online na pagsusuri), maaari naming (ngunit walang anumang obligasyon) imbestigahan ang paratang at tukuyin sa aming nag-iisang pagpapasya kung aalisin o hihilingin ang pag-alis ng naturang Nilalaman mula sa Site. Maaari naming ibunyag ang anumang Nilalaman o elektronikong komunikasyon ng anumang uri (i) upang matugunan ang anumang batas, regulasyon, o kahilingan ng pamahalaan; (ii) kung ang naturang pagsisiwalat ay kinakailangan o naaangkop upang patakbuhin ang Site; o (iii) upang protektahan ang mga karapatan o ari-arian ng Vitalpax, Inc., aming mga user, at mga customer.

Inilalaan namin ang karapatang ipagbawal ang pag-uugali, komunikasyon, o Nilalaman na sa aming sariling pagpapasya ay labag sa batas o nakakapinsala sa iyo, sa Site, sa mga user ng Site, sa aming mga customer, o anumang karapatan ng Vitalpax, o anumang third party. Sa kabila ng nabanggit, hindi matiyak ng Vitalpax ang agarang pag-aalis ng kaduda-dudang Nilalaman pagkatapos ng online na pag-post. Alinsunod dito, ang Vitalpax ay ganap na walang pananagutan para sa anumang aksyon o hindi pagkilos na may paggalang sa pag-uugali, komunikasyon, o Nilalaman sa Site.

Patakaran sa Social Media

Kapag nag-post ka o nag-upload ng anumang nilalaman sa anumang pahina ng social media ng Vitalpax, sumasang-ayon ka na maaaring gamitin ng Vitalpax ang nilalamang iyon, kabilang ang anumang mga pangalan, boses, larawan at pagtatanghal na nilalaman ng nilalaman, para sa anumang layunin. Sa pamamagitan ng pag-post o pag-upload ng nilalaman sa isang page ng Vitalpax, binibigyan mo ang Vitalpax ng isang panghabang-buhay, hindi eksklusibo, hindi mababawi, ganap na binabayaran, walang royalty, sub-licenseable at naililipat sa buong mundo na lisensya sa alinman at lahat ng media upang magamit, baguhin, at likhain derivative na gawa batay sa nilalamang iyon para sa anumang layunin, kabilang ang advertising at promosyon, nang walang abiso, pagpapatungkol, o pagbabayad. Pinapatunayan mo na ikaw ang orihinal na may-akda o tagalikha ng iyong nilalaman, at may karapatan kang i-post ito. Pinapatunayan mo rin na mayroon kang pahintulot mula sa sinumang nakalarawan sa isang larawang iyong nai-post upang sumang-ayon sa mga tuntuning ito, at ang paggamit ng Vitalpax ng iyong nilalaman alinsunod sa lisensyang ito ay hindi lalabag o lalabag sa mga karapatan ng sinuman. Hindi pinahihintulutan ng Vitalpax ang mapanlinlang/hindi tumpak na nilalaman at/o nilalamang naglalaman ng mga panlalait na panlahi, etniko, sekswal, relihiyon o pisikal na kapansanan. Alinsunod dito, inilalaan namin ang karapatang i-edit at/o tanggalin ang naturang nilalaman.

Pagwawakas ng Paggamit

Maaari naming wakasan ang iyong pag-access o suspindihin ang iyong karapatan sa pag-access sa lahat o bahagi ng Site, nang walang abiso, para sa anumang pag-uugali na pinaniniwalaan namin, sa aming sariling paghuhusga, na lumalabag sa anumang naaangkop na batas, ay lumalabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o nakakapinsala sa mga interes ng iba pang mga gumagamit o sa amin. Bilang karagdagan, inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang isang order mula sa sinumang customer sa aming sariling paghuhusga.

Paggamit ng mga menor de edad

Ang Site na ito ay hindi inilaan para sa o nakadirekta sa mga taong menor de edad (karaniwang mga taong wala pang 18 taong gulang, depende sa kung saan ka nakatira). Dahil hindi namin maaaring pagbawalan ang mga menor de edad sa pag-access, pagtingin, pag-browse, pagbisita, o paggamit sa Site, dapat tayong umasa sa mga magulang, tagapag-alaga, at sa mga responsable sa pangangasiwa sa mga menor de edad upang magpasya kung aling mga materyal ang angkop para tingnan at/o bilhin ng mga menor de edad. Sa pamamagitan ng paggamit sa Site o pagbibigay sa amin ng anumang impormasyon, kinakatawan mo sa amin na legal kang pinahihintulutan na pumasok sa isang umiiral na kontrata (18 taong gulang o mas matanda sa karamihan ng mga hurisdiksyon) at ang anumang impormasyong ibibigay mo sa amin ay hindi hindi tumpak, mapanlinlang. , o nakaliligaw.

Vitalpax, Inc. Disclaimer

Ang aming mga produkto at anumang istruktura o function na pahayag na ginawa ay hindi nasuri ng US Food and Drug Administration (FDA) o anumang internasyonal na organisasyong pangkalusugan at hindi nilayon upang masuri, gamutin, gamutin, o pigilan ang anumang kondisyon, karamdaman, sakit, o pisikal o mga kondisyon ng pag-iisip at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng payo ng isang manggagamot.

Mga Pagbabago sa Aming Patakaran sa Privacy

Maaaring baguhin o i-update ng Vitalpax ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito paminsan-minsan, kaya mangyaring suriin ito nang pana-panahon. Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito anumang oras at maaaring magbigay sa iyo ng mga karagdagang paraan ng paunawa ng mga pagbabago o pag-update kung naaangkop sa ilalim ng mga pangyayari. Ang iyong patuloy na paggamit ng Serbisyo pagkatapos ng anumang pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay bubuo ng iyong pagtanggap sa naturang pagbabago. Ang binagong Mga Tuntunin at Kundisyon ay malalapat sa pagitan namin, binigyan ka man namin o hindi ng partikular na paunawa ng anumang pagbabago. Sa paggamit ng Site, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito at sa aming Patakaran sa Privacy ng Website. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin ng aming Patakaran sa Pagkapribado at sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon ng Website, mangyaring huwag gamitin ang Mga Serbisyo.

Mag-scroll sa Itaas

Magnegosyo Tayo

Kumuha ng Quote ng Customer