Mga tableta

Perpekto ang mga tablet para sa mga formula ng multivitamin at multi-ingredient, dahil maaari silang maglaman ng mas maraming produkto sa loob ng espasyo ng isang tablet. Pinapalawig din ng format na van na ito ang stability at shelf life ng iyong produkto sa mas mahabang panahon.

Mga tableta

Perpekto ang mga tablet para sa mga formula ng multivitamin at multi-ingredient, dahil maaari silang maglaman ng mas maraming produkto sa loob ng espasyo ng isang tablet. Pinapalawig din ng format na van na ito ang stability at shelf life ng iyong produkto sa mas mahabang panahon.

Mag-scroll sa Itaas

Magnegosyo Tayo

Kumuha ng Quote ng Customer